เพียงพิณ

เพียงพิณ
Address : ซอยบ้านแม่ข่าน้อยชมจันทร์ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ป่าแดด, 50000