ตี๋เล็ก

ตี๋เล็ก
Address : ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.เมือง จ.เชียงใหม่, แม่เหียะ, 50100