แม่คราญ

แม่คราญ
Address : ถนนเจริญราษฎร์ ซอย 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างม่อย