เจ๊เล็ก

เจ๊เล็ก
Address : ถนนศรีดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ, 50000
Phone No. : 053-272-454