ข้าวซอยแม่เกียง

ข้าวซอยแม่เกียง
Address : ต.บ้านกลาง จ.เชียงใหม่, อ.สันป่าตอง, 50120