คุณยายอมรนิเวศน์

คุณยายอมรนิเวศน์
Address : ซอยอมรนิเวศน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ป่าแดด