ก๋วยเตี๋ยวนำชัย

ก๋วยเตี๋ยวนำชัย
Address : กาดเมืองใหม่ ถนนวังสิงห์คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างม่อย