สโมสรอินทนนท์

สโมสรอินทนนท์
Address : สถานีวิจัยโครงการหลวงดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง จ.เชียงใหม่, อ.จอมทอง
Phone No. : 053-268-558 / 053-268-567