บัวลอยไข่หวานทรงเครื่อง

บัวลอยไข่หวานทรงเครื่อง
Address : แยกหมอวงศ์ ถนนเจริญเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, วัดเกต