เพ็ญศรี

เพ็ญศรี
Address : ตรงข้านร้านโครงการหลวง ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ