สภากาแฟ 786

สภากาแฟ 786
Address : ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน, 50100