ข้าวราดแกงอยุธยา

ข้าวราดแกงอยุธยา
Address : ใกล้โรงพยาบาลเทพปัญญา ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ฟ้าฮ่าม