ข้าวมันไก่หลิบบุ๊ง

ข้าวมันไก่หลิบบุ๊ง
Address : 515/5 ถนนวัดใหม่หน้าค่าย ต.รอบเวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย
Phone No. : 082-762-5484