ไอ แอม ข้าวมันไก่

ไอ แอม ข้าวมันไก่
Address : ตรงข้ามโรงพยาบาลแม่จัน ถนนพหลโยธิน ต.แม่จัน จ.เชียงราย, อ.แม่จัน