คีรี

คีรี
Address : ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ (ถนนเชียงราย-แม่สาย) ต.แม่จัน จ.เชียงราย, อ.แม่จัน