ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นสมุนไพร

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นสมุนไพร
Address : ตรงข้ามทางเข้าเทศบาลตำบลเวียงสรวย ถนนแม่สรวย-ฝาง ต.แม่สรวย จ.เชียงราย, อ.แม่สรวย