ข้าวซอยใจเย็น

ข้าวซอยใจเย็น
Address : ต.ห้วยไคร้ จ.เชียงราย, อ.แม่สาย
Phone No. : 053-763-053