บะหมี่ยูนนาน

บะหมี่ยูนนาน
Address : ต.แม่สลองนอก จ.เชียงราย, อ.แม่ฟ้าหลวง