ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวรสเยี่ยม

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวรสเยี่ยม
Address : 421/4-5 ถนนบรรพปราการ อ.เมือง จ.เชียงราย ต.เวียง, อ.เมืองเชียงราย
Phone No. : 053-601-190 / 081-881-9551