กาแฟรถเหลือง

กาแฟรถเหลือง
Address : หน้าโรงแรมสุขนิรันดร์ ถนนบรรพปราการ อ.เมือง จ.เชียงราย ต.เวียง, อ.เมืองเชียงราย
Phone No. : 053-748-408 / 086-118-0044