บ่อกุ้งบ้านสวน

บ่อกุ้งบ้านสวน
Address : ถนนราชโยธา อ.เมือง จ.เชียงราย ต.รอบเวียง, อ.เมืองเชียงราย
Phone No. : 053-717-043 / 053-758-139