ซุ้มกุ้งเต้นหนองปึ๋ง

ซุ้มกุ้งเต้นหนองปึ๋ง
Address : ริมอ่างน้ำหนองปึ๋ง ถนนเชียงราย-ดงมะดะ อ.เมือง จ.เชียงราย ต.แม่กรณ์, อ.เมืองเชียงราย
Phone No. : 081-681-5612