ข้าวต้มจ่าฮี

ข้าวต้มจ่าฮี
Address : 567/9 ถนนธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย ต.เวียง, อ.เมืองเชียงราย
Phone No. : 053-740-024