หยิงปิงยูนาน

หยิงปิงยูนาน
Address : 132/3 หมู่ 10 ถนนเทศบาล ซอย 6 อ.แม่สาย จ.เชียงราย ต.แม่สาย, อ.แม่สาย
Phone No. : 053-732-213 / 053-640-507