ครัวบ้านอาจารย์

ครัวบ้านอาจารย์
Address : ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย ต.ท่าสุด, อ.เมืองเชียงราย