ข้าวซอยอารีดอย

ข้าวซอยอารีดอย
Address : 66/5 หมู่ 7 บ้านแม่คี ต.ป่าซาง จ.เชียงราย, อ.แม่จัน
Phone No. : 053-161-162