ข้าวแรมฟืน(ป้านาง)

ข้าวแรมฟืน(ป้านาง)
Address : ซอยเทศบาล 16 อ.แม่สาย จ.เชียงราย ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย
Phone No. : 053-642-681