ข้าวซอยวิจิตตรา

ข้าวซอยวิจิตตรา
Address : 1/14 (ข้างรพ.โอเวอร์บรุ๊ค-วัดพระแก้ว) ถนนไตรรัตน์ ต.เวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย
Phone No. : 089-744-4143