Banoffee Cafeบานอฟฟี่ คาเฟ่

Banoffee Cafe
Address : หน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย ต.ท่าสุด, อ.เมืองเชียงราย