ช้อนทอง

ช้อนทอง
Address : บ้านป่าข่า-ป่าตึง ต.สันทราย จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย
Phone No. : 090-759-1973 / 088-410-2535