เหมืองแดง

เหมืองแดง
Address : ต.แม่สาย จ.เชียงราย, อ.แม่สาย