ต้อม-พลอย

ต้อม-พลอย
Address : ถนนสันคอกช้าง ซอย 4 ต.รอบเวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย