ข้าวมันไก่นายวิทย์ กทม.

ข้าวมันไก่นายวิทย์ กทม.
Address : 129/1 ถนนสันโค้งหลวง ต.รอบเวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย
Phone No. : 081-481-4442