ป้าหมวย

ป้าหมวย
Address : ลานไม้หอม หมู่ 1 บ้านร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย