น้ำเงี้ยวป้านวล

น้ำเงี้ยวป้านวล
Address : ตลาดสดเทศบาล 1 ถนนอุตรกิจ ต.เวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย