หลู้ป้าแอ๊วลาบป้าอี๊ด

หลู้ป้าแอ๊วลาบป้าอี๊ด
Address : ถนนทางหลวงหมายเลข 118 ต.ดงมะดะ จ.เชียงราย, อ.แม่ลาว, 57250
Phone No. : 053-666-283