ซอย 5 ข้าวมันไก่

ซอย 5 ข้าวมันไก่
Address : ถนนฤทธิประศาสน์ ต.ห้วยไคร้ จ.เชียงราย, อ.แม่สาย
Phone No. : 053-667-057