0
1
0
Signature Dishes
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น
Review (1)
ทุกครั้งที่ได้แวะไปแถบชลบุรี ทางที่ผ่านมาแถวนี้ต้องแวะทานก่อนกลับค่ะ ติดใจรสชาติน้ำซุป และเนื้อของร้านนี้จะหลายๆ ครั้งเหนื่อยที่จะแวะ ก็ต้องแวะลงมาทาน ด้วยความที่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ถึงแม้จะมีรสชาติเนื้อที่เข้มข้นก็ตาม แต่ทางร้านก็สามารถทำน้ำซุปได้ใส เหมาะที่จะทานกับเส้นใหญ่เนื้อตุ๋นได้เปื่อยมากๆ ค่ะ ทานเข้ากันได้ดีทั้งน้ำซุป เนื้อเปื่อย และเส้นก๋วยเตี๋ยว ร้านนี้เป็นร้านประจำถ้าแวะชลบุรีต้องแวะร้านนี้ก่อนกลับค่ะ continue reading
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)