เก๋อ โฟ ปลา

เก๋อ โฟ ปลา
Address : 475/16 หมู่ 2 ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี, อ.สัตหีบ
Phone No. : 089-093-2891