ก๋วยเตี๋ยว อ.หงี

ก๋วยเตี๋ยว อ.หงี
Address : หมู่บ้านแปซิฟิคโฮมบางแสน ถนนเลี่ยงเมืองหนองมน ต.แสนสุข จ.ชลบุรี, อ.เมืองชลบุรี
Phone No. : 038-384-718