ก๋วยเตี๋ยวโบราณ

ก๋วยเตี๋ยวโบราณ
Address : ถนนเลี่ยงเมืองบางแสน ต.ห้วยกะปิ จ.ชลบุรี, อ.เมืองชลบุรี, 20133
Phone No. : 087-747-8581