ตาเตียว ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

ตาเตียว ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
Address : 80/154 ต.เสม็ด จ.ชลบุรี, อ.เมืองชลบุรี
Phone No. : 064-934-6589