เจ๊จุกซีฟู้ด สาขา 1

เจ๊จุกซีฟู้ด สาขา 1
Address : สาขาพัทยาเหนือ ถนนพัทยาเหนือ ต.นาเกลือ จ.ชลบุรี, พัทยา
Phone No. : 038-420-155