แอ๊ดซีฟู้ด

แอ๊ดซีฟู้ด
Address : 286 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี, อ.ศรีราชา
Phone No. : 038-311-036 / 089-007-6772