ป้าปั่นลุงวิศ

ป้าปั่นลุงวิศ
Address : 167 หมู่ 3 ถนนอัษฎางค์ ต.ท่าเทววงษ์ จ.ชลบุรี, อ.เกาะสีชัง
Phone No. : 081-295-1748