ครัวสุธาทิพย์

ครัวสุธาทิพย์
Address : 106 หมู่ 6 ต.ท่าเทววงษ์ จ.ชลบุรี, อ.เกาะสีชัง
Phone No. : 038-216-040