ซีโฟร์สเต็ก

ซีโฟร์สเต็ก
Address : หมู่บ้านชวนใจนิเวศน์ ถนนมิตรสัมพันธ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี, อ่างศิลา
Phone No. : 085-505-3257 / 087-611-6277