เล็กท่าวัง

เล็กท่าวัง
Address : 144 หมู่ 3 บริเวณหน้าพระจุฑาธุชราชฐาน ต.ท่าเทววงษ์ จ.ชลบุรี, อ.เกาะสีชัง
Phone No. : 038-216-486 / 081-305-5246