ลาบอุบลเจ๊กอง

ลาบอุบลเจ๊กอง
Address : ตลาดไนท์ศรีราชา ถนนศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี, อ.ศรีราชา, 20110
Phone No. : 081-669-5729