นวพร ค้าข้าว

นวพร ค้าข้าว
Address : ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ อ.เมือง จ.ชลบุรี, บางแสน
Phone No. : 081-292-7962